Srpski separator English
Europian Union Republic of Serbia WHO UNOPS
IHIS

Novi strateški plan koji UNOPS pokreće još više

9. Avgust 9 2013. - UNOPS strateški plan 2014-2017


KOPENHAGEN – Održivost, fokus, izuzetnost i naglasak na nacionalnom kapacitetu. To su ključne karakteristike kojima će se voditi rad UNOPS tokom naredne četiri godine, kako definiše novi strateški plan koji je odobrio naš Izvršni odbor.

UNOPS strateški plan 2014-2017 pruža usmerenje u pogledu načina na koji organizacija može da služi ljudima u nevolji kroz doprinos razvoju, humanitarnim i mirovnim rezultatima svojih partnera.

U njemu se naglašava obnovljeni fokus na oblasti u kojima UNOPS ima jasan madat i stručnost - upravljanje projektima, infrastruktura i nabavke.

U okviru ovih oblasti navodimo niz proizvoda i usluga. Sa time, organizacija može da uvede inovacije i odgovarajuće standarde u projekte naših partnera; standarde koji su međunarodno priznati kao najbolja praksa.

Korišćenjem ovakvih poređenja se, takođe, podržava i napor ka izuzetnosti. Finansiranje za razvoj, humanitarni odgovor i izgradnju mira je ograničeno, a sredstva se moraju koristiti delotvorno. Za UNOPS, ovo znači obezbeđivanje dodatne vrednosti za novac i pružanje transparentnosti u pogledu trošenja novca. To predstavlja stalno nadgledanje troškova i traženje načina za blagovremeno obezbeđivanje kvalitetnih rezultata.
 
Izvršni direktor UNOPS Jan Matson je izjavio: „Prema novom strateškom planu, UNOPS je posvećen održivosti, što znači da će se sav naš rad biti oblikovan ekonomskim, društvenim i ekološkim dimenzijama održivosti – uz snažan napor da se razviju nacionalni kapaciteti“.
 
Na primer, kada UNOPS izgradi školu u ime svojih partnera, završena školska zgrada treba da bude otporna na prirodne nepogode i promenu klime, treba da bude energetski efikasna, da obezbeđuje jednak pristup devojčicama i deci sa invaliditetom, i da bude izgrađena imajući u vidu stalan rad i održavanje. Kod takvog projekta UNOPS može da podrži nacionalne kapacitete na mnogo načina, od podizanja nivoa svesti o standardima zdravstvene zaštite i bezbednosti, do promocije pristupa osobama sa invaliditetom i ojačavanja kapaciteta lokalinh dobavljača.
 
Izvršni odbor je sa zadovoljstvom pozdravio strateški plan, a države članice poput Fracuske i Nemačke su pohvalile UNOPS za stalno „podizanje nivoa“ u smislu učinka.
 
„Strateški plan ima za cilj da UNOPS postane još više fokusirana, efikasna i delotvorna organizacija koja prihvata i uključuje pojam održivosti u sve svoje operacije“, naglasile su u zajedničkoj izjavi ove dve zemlje.
 
„Dodatno pozdravljamo prioritet dodeljen načelu nacionalnog vlasništva i vođstva, kao i fokus na razvoj kapaciteta“, dodato je.
 
Švedska je, u ime Danske, Norveške i Finske, naglasila sposobnost UNOPS da pruži rezultate koji su važni ljudima u nevolji, kao i vrednost koju UNOPS dodaje razvojnim projektima širom sveta.
 
UNOPS ima „jedinstveni mandat za nastavak delotvornih razvojnih partnerstava fokusiranih na konkretno dolaženje do rezultata na državnom nivou“, piše u izjavi.
 
„Uz snažno prisustvo na terenu i dokazani tehnički kapacitet, UNOPS nije samo vredan resurs za razvojne partnere, već i ključni akter za razvoj nacionalnih kapaciteta i transfer znanja“, navedeno je u nastavku.
 
Novi strateški plan je pozdravljen i iz Indonezije i primećeno je da on „odražava potrebu za povećanjem otpornosti nacija i zajednica prema prirodnim katastrofama“.
 
U toku 2012. godine UNOPS je podržao preko 1000 aktivnih projekata u 80 država, često radeći u izuzetno izazovnim sredinama. Na primer, UNOPS je podržao partnere u izgradnji ili renoviranju 2.631 kilometara puteva, 40 škola i 27 mostova, obučio 21.000 ljudi, preneo 15 miliona komada medicinske opreme i podržao razminiranje terena u 14 zemalja.