Srpski separator English
Europian Union Republic of Serbia WHO UNOPS
IHIS

Korisnici

Uvođenje bolničkih informacionih sistema u bolnice obuhvaćene projektom je koncipirano tako da pruži zaokruženi skup elemenata koji omogućavaju unapređenje radnog procesa na velikoj većini radnih mesta zdravstvenih radnika i da omogući da korisnici dobiju funkcionalnu celinu koja će podići kvalitet poslovanja bolnica na viši nivo. Implementirana rešenja će omogućiti poboljšanu internu komunikaciju i raspoloživost informacija, izbegavanje višestrukog unosa ili prepisivanja podataka, unos podataka na mestu nastanka sa primenom odgovarajućih šifriranja, kao i bolju evidenciju stavki koje se fakturišu zdravstvenom osiguranju.
Implementacija bolničkog informacionog sistema uključuje njegovo uvođenje na sledeće skupove lokacija:
  • Prijemni šalteri
  • Specijalističke i konsultativne ambulante
  • Odeljenja sa stacionarnim pacijentima
  • Dijagnostičke službe (patohistologija, citologija, radiologija, laboratorija, mikrobiologija i druga dijagnostika), ali bez integracije specifičnih tehničkih podsistema
  • Hirurgija sa anestezijom i praćenje rada u operacionim salama


Sombor Kikinda Zemun Beograd Pancevo Smederevo Cacak Cuprija Paracin Krusevac Prokuplje Pirot Kragujevac
Beograd

KBC Bežanijska kosa

Bežanijska kosa b.b, 11000 Beograd
11000 Beograd
Tel: +381 11 3630600, +381 11 3630700
Fax +381 11 3672025

Website
Beograd

KBC Zvezdara

Dimitrija Tucovića 161, 11050 Beograd
Tel: +381 11 3806969, +381 11 3806 333

Website
Beograd

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Pasterova 14, 11000 Beograd
Tel: +381 11 2067100
Fax: +381 11 2685300

Website
Beograd

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti
Banjica

Mihaila Avramovića 28 11000 Beograd
Tel: +381 11 6660466
Fax: +381 11 7670507

Website
Beograd

Univerzitetska dečja klinika

Tirošova 10, 11000 Beograd
Tel: + 381 11 2060600
Fax: + 381 11 2684672

Website
Beograd

Institut za reumatologiju Beograd

Resavska 69, 11000 Beograd
Tel. +381 11 3600800
Fax: +381 11 3612376

Website
Beograd

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i
ortopedsku protetiku Beograd

Bulevar vojvode Putnika 7, 11000 Beograd
Tel. +381 11 2650246
Fax: +381 11 2651044

Website
Sombor

Opšta bolnica Sombor

Vojvođanska 75, 25000 Sombor
Tel: +381 25 467700, +381 467800

Website
Zemun

KBC Zemun

Vukova 9, 11080 Beograd
Tel: +381 11 3772666, +381 11 3772651
Fax: +381 11 2106106

Website
Smederevo

Opšta bolnica Smederevo

Knez Mihajlova 51, 11300 Smederevo
Tel:+381 26 223522

Website
Cuprija

Opšta bolnica Ćuprija

Miodraga Novakovića 78, 35230 Ćuprija
Tel: +381 35 8470775

Website
Kragujevac

Internističke grane
Kliničkog centra Kragujevac

Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac
Tel: +381 34 505050

Website
Krusevac

Opšta bolnica Kruševac

Kosovska 16, 37000 Kruševac
Tel: +381 37 414000, +381 37 421826
Fax: +381 37 442091

Website
Pirot

Opšta bolnica Pirot

Vojvode Momčila b.b, 18300 Pirot
Tel: +381 10 312822
Fax: +381 10 343101

Website
Kikinda

Opšta bolnica Kikinda

Đure Jakšića 110, 23300 Kikinda
Tel: +381 230 423518

Website
Cacak

Opšta bolnica Čačak

Dr Dragiše Mišovića 25, 32000 Čačak
Tel: +381 32 370850

Website
Prokuplje

Opšta bolnica Prokuplje

Pasjačka 2, 18400 Prokuplje
Tel: +381 27 324000

Website
Pancevo

Opšta bolnica Pančevo

Miloša Trebinjca 11, 26000 Pančevo
Tel: +381 13 306400
Website

Paracin

Opšta bolnica Paraćin

Majora Marka b.b, 35250 Paraćin
Tel: +381 35 563517
Website


No. Name Web address
1 KBC Bežanijska kosa http://www.bkosa.edu.rs
2 KBC Zemun http://www.kbczemun.rs
3 KBC Zvezdara http://www.kbczvezdara.org
4 Opšta bolnica Pančevo http://www.bolnicapancevo.rs
5 Opšta bolnica Sombor http://www.bolnicasombor.org.rs
6 Opšta bolnica Pirot http://www.pibolnica.rs
7 Opšta bolnica Ćuprija http://www.bolnicacuprija.com
8 Opšta bolnica Čačak http://www.zccacak.rs
9 Opšta bolnica Kruševac http://www.zckrusevac.org.rs
10 Opšta bolnica Prokuplje http://www.bolnicaprokuplje.com
11 Opšta bolnica Smederevo http://www.obsmederevo.rs
12 Opšta bolnica Kikinda http://www.obki.rs
13 Opšta bolnica Paraćin http://paracin.ob.rfzo.rs
14 Univerzitetska dečja klinika http://www.udk.bg.ac.rs
15 Institut za onkologiju i radiologiju Srbije http://www.ncrc.ac.rs
16 Institut za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica http://www.iohbb.edu.rs
17 Institut za reumatologiju Beograd http://www.reumatologija.org.rs
18 Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd http://www.zop.rs
19 Internističke grane Kliničkog centra Kragujevac http://www.kc-kg.rs