Srpski separator English
Europian Union Republic of Serbia WHO UNOPS
IHIS

Delegacija EU u Republici Srbiji

EU
Funkcija Delegacije je da obezbedi predstavljanje EU u Srbiji i da u tom kontekstu olakša razvoj međusobnih odnosa u oblasti saradnje na političkom i ekonomskom polju, u domenu trgovine i spoljne pomoći kako finansijske, tako i tehničke. Pored ove političke i diplomatske uloge, Delagacija pomaže dalji napredak Srbije u procesu EU integracija putem značajnih finansijskih sredstava kroz Instrumente za predpristupnu pomoć, a u cilju sprovođenja neophodnih reformi i harmonizacije sa zakonodavstvom EU u procesu pristupanja. Evropska unija u Srbiju investira u proseku 200 miliona evra godišnje, a u vremenskom periodu od 2000. do 2012. godine uložila je preko dve milijarde evra. Kroz predpristupne fondove Delegacija EU je pružila finansijsku pomoć zdravstvenom sektoru za razvoj IT sistema u iznosu o 7,5 miliona evra. Ovaj projekat predstavlja nastavak započetih reformi u ovoj oblasti u ukupnom iznosu donacije od 2,5 miliona evra.
Za više informacija o Delegaciji EU u Republici Srbiji, posetite:
http://www.europa.rs


Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

SERBIA
Planom razvoja zdravstvene zaštite Republike Srbije iz 2010. godine Ministarstvo zdravlja je predvidelo da se u narednih pet godina, upotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija, omogući nesmetano i kvalitetno funkcionisanje svih delova sistema zdravstvene zaštite, putem automatizacije i smanjenja troškova svih administrativnih postupaka i procesa koji prate osnovne delatnosti sistema zdravstvene zaštite. Oslanjajući se na Strategiju razvoja informacionog društva u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 87/06) Ministarstvo je usvojilo Program rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema – „e-Zdravlje” („Službeni glasnik RS”, broj 55/09).
Za više informacija o Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, posetite:
http://www.zdravlje.gov.rs


Svetska zdravstvena organizacija

WHO
Program SZO za Srbiju zasniva se na prioritetima koje zajednički dogovaraju SZO i Srbija. Regionalna kancelarija SZO za Evropu i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije su na 61. sednici Regionalnog komiteta SZO za Evropu potpisali dvogodišnji Sporazum o saradnji (BCA) za 2012/2013. godinu. Ovaj Sporazum je deo srednjoročnog okvira za saradnju za šestogodišnji vremenski period od 2008. do 2013. godine koji je SZO potpisala sa Ministarstvom zdravlja a koji vremenski odgovara srednjoročnom Strateškom planu SZO (MTSP 2008–2013). Ministarstvo zdravlja i EU su tražili da SZO, predpristupnim fondovima Evropske unije (IPA), u Srbiji sprovede razvijanje Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema koji je zasnovan na elektronskim zdravstvenim evidencijama. Uz UNOPS-ovu administrativnu i logističku podršku, SZO će zajedno sa Ministarstvom zdravlja realizovati ovaj važan zadatak.
Za više informacija o WHO, posetite:
http://www.who.int


Kancelarija UN za projektne usluge

UNOPS
Misija UNOPS-a je da proširi sposobnosti sistema Ujedinjenih nacija i njenih partnera u izgradnji mira, humanitarnih i razvojnih operacija koje su od značaja za ljude u nevolji. On obezbeđuje pordšku partnerskim projektima kroz pružanje usluga u sferi upravljanja projektima, nabavke, ljudskih resursa i finansijskog menadžmenta. Iz svog sedišta u Kopenhagenu u Danskoj, kroz mrežu pet regionalnih kancelarija i 20 operativnih i projektnih centara, UNOPS nadgleda aktivnosti u više od 60 zemalja širom sveta.
Za više informacija o UNOPS, posetite:
http://www.unops.org